Hälsa & Ohälsa

Självmedkänsla ur ett kristet perspektiv

Mindfulness, yoga och självmedkänsla Idag talar allt fler om mindfulness, yoga och självmedkänsla. Begrepp som tas som allmängiltiga och sunda. Självmedkänsla handlar om att känna medkänsla med sig själv. På engelska används ordet “compassion” och när det riktas mot oss själva;” self-compassion”. Mindfulness är ett begrepp ifrån buddhismen. Begreppet sägs ha sitt ursprung i det… Read More Självmedkänsla ur ett kristet perspektiv

Hälsa & Ohälsa

Äldres ohälsa kan leda till självmord!

Kanske har du äldre omkring dig som mår dåligt Många av oss har äldre människor i vår omgivning som vi träffar emellanåt. Oftast är det dom som strålar av livsglädje, tacksamhet och mod. De inspirerar och uppmuntrar oss yngre att våga ta för oss av livet. De äldre delar med av sin livserfarenhet och förmanar… Read More Äldres ohälsa kan leda till självmord!