Allmänt

Fötternas Bekännelse

Utdrag:

”Att vara människa är att vara på väg, inte från utan till något. Vi delar livsvillkoren och vissa får mer på sin lott än andra. Men var och en hamnar vi till slut inför sanningens ögonblick; vem är jag skapad till att vara? Vågar jag ta livet på allvar eller skämtar jag bort allt det allvarliga i rädsla att falla? Om jag inte vågar ta tag i mig själv och bestämma ut riktningen kommer någon annan bara fösa runt mig som kappan i vinden. Om inte jag bestämmer vem jag vill vara placeras jag i fack av någon annan. Nu är din och min tid att våga vara sanna mot oss själva och vår längtan. Vem vill jag vara? Vem vill du vara? Låt oss vandra tillsammans!”

Nu är det snart ett år sedan den gick i tryck. Boken är dock lika aktuell idag.

Här kan du beställa den;

Solentro

Adlibris

Bokus

Du kan också beställa via din lokala bokhandlare!

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Extract:

“To be human is to be on the road, not from without to something. We share the lives and some have more on their lot than others. But each fall we finally faced the moment of truth; who am I to be created? Dare I take life seriously or joking, I removed all the seriousness of the fear of falling? If I do not dare to take hold of myself and determine the direction someone else will just slide around me that cloak in the wind. Unless I decide who I want to be I want to be placed in the tray by someone else. Now is your and my time to dare to be true to ourselves and our longing. Who will I be? Who would you like to be? Let us walk together! ”

Now it is almost a year since it went to press. The book is just as relevant today.

Here you can order it;

%d bloggare gillar detta: