Om Slow Living by Annika

Bloggen startades 2016 av mig Annika då jag försökte komma igen efter min utmattning. Efter egna erfarenheter ville jag inspirera och stärka människor att leva enligt filosofin Slow Living  dvs enklare- tystare- lugnare (Simplicity- Silence- Serenity). Jag önskar med Bloggen, Webshopen och Podcasten öka kunskapen kring ett mer hållbart leverne med en god hälsa i fokus.

Bloggen tog sin form som ett sätt att öka förståelsen för utmattning och ohälsa och därigenom även utbilda både drabbade och närstående. Blogginläggen är skrivna till stöd och uppmuntran med syfte att göra ämnen som hälsa, utmattning, stress, balans och hållbarhet mer accepterat och för att öka förståelsen för hur ett medvetet närvarande liv kan påverka hela livskvalitén.

I Webshopen finner du mina böcker, e-kurser och övrigt material.

The Slow Living Podcast startades 2017 som ett samtalsforum där hälsa och hållbarhet på flera plan diskuteras.

Jag är utbildad Beteendevetare, Sociolog och Författare. Jag har även läst bl.a teologi, socialt arbete och kurser i samtalsteknik.