• Bara av kärlek?
    Allmänt

    Äktenskap- finns det någon mening längre?

    Varför äktenskap? Grunden för att ingå äktenskap skiljer sig åt mellan olika kulturer.Du kan gifta dig av flera olika anledningar. För att få gifta dig behöver du och den du gifter dig med ha fyllt 18 år. Inte sällan är äktenskapet ett från samhället eller staten mer eller mindre uttalat krav för sexuell samlevnad och familjebildning. I många nutida västerländska kulturer är det kravet mycket svagare, och äktenskap ingås istället ofta snarare av juridiska eller rent känslomässiga skäl. Det ett juridiskt och samhälleligt, samt ofta ett religiöst och andligt, avtal mellan samlevande personer. Äktenskap kan ingås religiöst eller borgerligt. Det varierar om en stat erkänner enbart monogama äktenskap mellan personer…