• Allmänt,  Hälsa & Ohälsa

    Att ständigt vara på väg-mot ett inte ännu

    Många är vi som omges av människor som likställer resultat med framgång. Där högsta betyg är lika med ett bekräftande av värde. Många är vi som gått på resultatens bekräftelse på vår duglighet och framgång. Jag själv har varit där.  Jag hade inte högsta betyg i skolan men jag var väl medveten om hur viktigt det verkade vara att man låg på topp och presterade maximalt hela tiden. Men dessa hårda förväntningar kullkastar många unga människors drömmar. En del klarar av samhällets betyghets andra faller utanför det som anses vara framgångskriterierna. Kraven ökar inte bara i skolan utan även på våra arbetsplatser förväntas vi prestera maximalt. En del orkar leva upp…