• Bloggbusiness

    Hur lyckas man som bloggare-svaren

    Det var 21 stycken bloggare som svarade på undersökningen Hur lyckas man som bloggare? Tack alla som engagerade sig!   Hur gick det då med svaren? Ange främsta alternativet till varför du började blogga Svar: ca 57% började använda bloggen som en dagbok, 38% annat, 9% för att tjäna pengar och resterande 4% för att starta företag 2. Har du uppnått ditt mål med bloggen? Svar: ca 61% sa till viss del, 23% hade inget egentligt mål, 14% tyckte absolut de hade uppnått målet 3. Hur har det gått? Hur många läsare har du? Svar: 47% svarade över 1000, 38% hade ingen aning, 14% hade över 50 000 läsare 4. Hur…