Hälsa & Ohälsa

Jag är en högkänslig person eller Highly Sensitive Person (HSP)

Vad menas med Highly Sensitive Person?   Högkänslighet är en svensk benämning på det medfödda karaktärsdraget som kallas Highly Sensitive Persons. Man brukar tala om att ca 15-20% av världens befolkning har detta personlighetsdrag, jämnt fördelat på kvinnor och män. Man föds med ett nervsystem som är känsligare än genomsnittet vilket gör dessa människor extra… Read More Jag är en högkänslig person eller Highly Sensitive Person (HSP)