• Allmänt,  Hälsa & Ohälsa

    Självmedkänsla ur ett kristet perspektiv

    Mindfulness, yoga och självmedkänsla Idag talar allt fler om mindfulness, yoga och självmedkänsla. Begrepp som tas som allmängiltiga och sunda. Självmedkänsla handlar om att känna medkänsla med sig själv. På engelska används ordet “compassion” och när det riktas mot oss själva;” self-compassion”. Mindfulness är ett begrepp ifrån buddhismen. Begreppet sägs ha sitt ursprung i det arbete som efterföljare till Buddha gjorde med att utveckla förtjänstfulla karaktärsdrag utifrån olika aspekter av den åttafaldiga vägen, särskilt att fokusera på sinnelag och rätt tänkande samt utveckla meditation. Mindfulness, yoga och självmedkänsla! BILD: Pixabay Yoga är ett grundläggande begrepp i indisk filosofi, psykologi och religion och var i äldre indisk tradition beteckning på ett…