Hälsa & Ohälsa

Självmedkänsla ur ett kristet perspektiv

Mindfulness, yoga och självmedkänsla Idag talar allt fler om mindfulness, yoga och självmedkänsla. Begrepp som tas som allmängiltiga och sunda. Självmedkänsla handlar om att känna medkänsla med sig själv. På engelska används ordet “compassion” och när det riktas mot oss själva;” self-compassion”. Mindfulness är ett begrepp ifrån buddhismen. Begreppet sägs ha sitt ursprung i det… Read More Självmedkänsla ur ett kristet perspektiv