• Allmänt

    Det fria ordet i det Lutherska arvet

    Det fria ordet i det lutherska arvet -vad handlar det om?   Det Lutherska arvet I år firar vi reformationen då det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina nittiofem teser på kyrkporten i Wittenberg. Luther var munken som hävdade att alla människor själv måste kunna läsa Bibeln på sitt eget språk. Det fria ordet skulle bli var mans rättighet! Jag bär på en stor tacksamhet mot Luther då jag idag kan läsa mina Biblar hemma på både svenska och engelska. Under 1980-talet i Sverige blev “”Luther på axeln” var mans uttryck. Vi började plötsligt tala om en negativ Luthersyn som präglades av 80-talets “yuppiekultur” där man skulle tänka på sig…