• Allmänt

    Ut med medlemsportalen och in med medlemsbrevet

    Som rubriken säger ut med medlemsportalen och in med medlemsbrevet så har jag valt att plocka bort medlemsportalen. Anledningarna är flera; dels så kände jag att detta gav för lite respons så jag kom fram till att detta forum inte var helt rätt. Sedan är att jag kanske var lite för snabb och överambitiös med mina målsättningar vad gäller att orka och hinna producera tillräckligt med material för att detta forum skulle kunna vara en levande portal. Medlemsportalen utgår空包网排名 https://www.kkbbww.com Vad händer nu Efter att detta beslutet är taget och jag stillat min besvikelse inser jag att detta var rätt beslut. Nu kan jag fokusera på att skapa ett bättre…