Allmänt

Det fria ordet i det Lutherska arvet

Det fria ordet i det lutherska arvet -vad handlar det om?   Det Lutherska arvet I år firar vi reformationen då det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina nittiofem teser på kyrkporten i Wittenberg. Luther var munken som hävdade att alla människor själv måste kunna läsa Bibeln på sitt eget språk. Det… Read More Det fria ordet i det Lutherska arvet